رولیک تفلونی

رولیک های پلیمری یا تفلونی در تولید رولیک تفلونی ، تفلون را تراشکاری کرده و تمامی قطعات جانبی رولیک را مانند بلبرینگ ، کاسه نمد و … بر روی پوسته اصلی آن ساخته می شود. از رولیک تفلونی در شرایط جوی مرطوب و که خاصیت اسیدی داشته باشد به کار گرفته می شود.