رولیک تعویضی

تامین پروژه رولیک معدن سنگ
فروردین, 1399 بدون نظر اخبار
تامین پروژه رولیک معدن سنگ تامین پروژه رولیک معدن سنگ در کهکیلویه، شامل رولیک و رولیک ضربه گیر مدت پروژه 18 روزه کاری انجام شده است.
ادامه مطلب
تجهیز رولیک و خطوط انتقال کارخانه ماسک
فروردین, 1399 بدون نظر اخبار
تجهیز رولیک و خطوط انتقال کارخانه ماسک سازی ساوه در این پروژه علاوه بر تجهیزات انتقال، رولیک، رولیک رفت، رولیک برگشت، رولیک مخلوطی نیز تامین گردید.  
ادامه مطلب
پروژه شرکت فولاد
فروردین, 1399 بدون نظر اخبار
ارسال پروژه شرکت فولاد شامل انواع رولیک، رولیک تعویضی، رولیک ضربه گیر، رولیک مخروطی، رولیک رفت، رولیک برگشت و رولیک تفلونی که در تعطیلات سال 99 تحویل گردید.
ادامه مطلب