رولیک تفلونی

تراش و بالانس کردن رولیک تفلونی
خرداد, 1400 بدون نظر اخبار
تراش و بالانس کردن رولیک تفلونی تراش و بالانس کردن رولیک تفلونی یکی از خدمات تخصصی کارخانه رولیک سازی کارارول می باشد. رولیک بعد از تولید می بایستی تراش و بالانس شود، که این کار در رولیک سازی کارارول به دقت و دقیق انجام می شود. رولیکهای تفلونی از ...
ادامه مطلب