فروردین, 1399 بدون نظر اخبار

تامین پروژه رولیک معدن سنگ

تامین پروژه رولیک معدن سنگ در کهکیلویه، شامل رولیک و رولیک ضربه گیر مدت پروژه 18 روزه کاری انجام شده است.

برچسب ها

ارسال نظر شما