آذر, 1400 بدون نظر اخبار

تحویل رولیک کارخانه در تبریز

طراحی و ساخت رولیک در کارخانه رول برتر برای یک کارخانه بزرگ صنعتی در تبریز. رولیک ها شامل رولیک فلزی، رولیک ضربه گیر و رولیک رفت و برگشت می باشد.

کلیه رولیک ها دارای استاندارد و کارانتی می باشد.

برچسب ها

ارسال نظر شما