خرداد, 1400 بدون نظر اخبار

یکی از سفارشات جدید کارخانه رولیک سازی کارارول تولید رولیک با روکش لاستیکی پخت گرم است. این رولیک که از نوع رولیک ضربه گیر می باشد. محل قرار گیری رولیک با روکش لاستیکی پخت گرم، در مکانهای ریزش مواد بر روی تسمه نقاله می‌ باشد. به علت وارد آمدن نیروهای بیش از حد به تسمه، پیشنهاد می گردد.

رولیک با روکش لاستیکی پخت گرم
رولیک با روکش لاستیکی پخت گرم
برچسب ها

ارسال نظر شما