تیر, 1400 بدون نظر اخبار

ساخت درام شرکت مس

یکی از فعالیت های کارارول تولید انواع درام می باشد. عکس های ذیل مربوط به ساخت درام شرکت مس می باشد، که علاوه بر درام، رولیک نیز تولید شده است.

 

ارسال نظر شما