مرداد, 1399 بدون نظر اخبار

ساخت رولیک فلزی کارخانه بازیافت استان مرکزی

ساخت رولیک فلزی کارخانه بازیافت استان مرکزی. کلیه رولیک ها با کیفیت استاندارد تهیه شده و در اختیار کارفرما قرار گرفته است.

ساخت رولیک فلزی کارخانه بازیافت استان مرکزی
ساخت رولیک فلزی کارخانه بازیافت استان مرکزی

ارسال نظر شما